Piętrzącym się i walającym wszędzie opadłym z drzew jesiennym liściom powinniśmy powiedzieć nasze stanowcze nie! Nie po tym, czego byłam świadkiem i co usłyszałam od innych ludzi o niebezpieczeństwach, jakie czaić się mogą pod ich zwałami. Uważam, że mamy święte prawo oczekiwać, że Administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi Warszawa ukierunkuje na lepsze zarządzanie problemem zagrażających naszemu życiu i zdrowiu liści i na skuteczniejsze rozwiązywanie go! Nie mogę pozwolić, żeby powtórzyła się historia mojej sąsiadki, która przewróciła się i skręciła kostkę z powodu dużego odłamka cegły ukrytego pod grubą warstwą nieuprzątniętych liści. Nie chcę, żeby moje dzieci po raz kolejny wróciły do domu z butami ubrudzonymi Bóg wie czym, czego nie było widać spod zwałów liści. I jeśli Administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi Warszawa weźmie na poważniej, może nie będzie już takich przykrych sytuacji jak u sąsiadów, których pies biegając po pokrytym listowiem trawniku skaleczył łapę o szkło…