Polska Najwyzsza Izba Kontroli podała do wiadomości publicznej, że w przyszłym roku zajmie się badaniem bezpieczeństwa na polskich drogach publicznych. Będzie się skupiać głównie o tym, w jaki sposób administracja państwowa oraz lokalne samorządy dbają o bezpieczeństwo dla osób poruszających się na piechotę lub rowerami.

Rzecznik Najwyższej Izby Kontroli, Paweł Biedziak, zapowiedział, że kontrole będą dotyczyły takich instytucji, jak Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Urzędy Marszałkowskie, Zarządy Dróg Wojewódzkich, Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast, Urzędy Gmin, a także zarządy dróg miejskich. Kontrola odbędzie się także w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Policji, strażach gminnych i miejskich, Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego, Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz wybrane szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe. A to wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, które dla pieszych i rowerzystów na tę chwilę jest niesamowicie niskie.