Dzięki polisie OC jest się chronionym przed opłatami wynikającymi z wypadków. Dzięki temu, kierowca nie musi płacić odszkodowania ofiarom tych przykrych wydarzeń. Nieposiadanie tej polisy grozi karą za jej brak, ale o wiele bardziej kosztowne jest odszkodowanie, które musi być wypłacone ofiarom stłuczki, czy wypadku samochodowego. Odszkodowanie to może być bardzo wysokie, zależne jest od szkód. Jeśli nie posada się polisy OC niestety, trzeba zapłacić odszkodowanie z prywatnych pieniędzy.  Nawet, jeśli nie jeździ się danym pojazdem, bądź ma on zły stan techniczny, to i tak polisa jest wymagana. Przepis dotyczy każdego zarejestrowanego auta. OC przedłuża się automatycznie na dwanaście miesięcy, jeśli właściciel pojazdu jej  nie wypowie. Od nowego roku  za polisę dla  samochodów osobowych będzie trzeba zapłacić  3700 zł., natomiast za pojazdy ciężarowe, autobusy 5500zł, za inne pojazdy kwota jest o wiele niższa i wynosi 620 zł. Kara za brak polisy OC wynosi, aż 2780 w przypadku autobusów, czy pojazdów ciężarowych, a 1850 zł. w przypadku samochodów osobowych. Karze tej podlega kierowca, który nie posiada polisy dłużej niż 3 dni, lecz krócej niż 14.