W dzisiejszych czasach coraz częściej zaczynamy zdawać sobie sprawę z problemów jakim jest zanieczyszczenie środowiska, czy zbyt szybkie kurczenie się zasobów naturalnych, z których uzyskujemy energię pod różną postacią. Większość naukowców i specjalistów oraz przedstawicieli rządów państw wysoce rozwiniętych stara się szukać dobrych sposobów na oszczędzanie i racjonalne gospodarowanie energią. Zależy na tym również nam samym, którzy muszą z roku na rok płacić coraz więcej za rachunki.

Idealnym wyjściem jest do pozyskania energii jest korzystanie z tzw. źródeł odnawialnych. Takim przykładem jest energia słoneczna, która dzięki fachowemu sprzętowi w postaci zestawów solarnych, pomoże nam uzyskać elektryczność. Każdy zestaw solarny składa się z elementów, z których najważniejszy jest kolektor słoneczny, którego działanie polega na absorpcji promieni słonecznych przy pomocy specjalnej, lustrzanej powierzchni, a następnie przy pomocy nośnika ciepła, przekazywaniu zgromadzonej energii do dalszych części układu. Dalsza część zestawu to pompa, zbiornik na ciepłą wodę, sterownik oraz odpowiednio zaizolowane rurki, przez które przepływa nośnik ciepła. Instalacja solarna to doskonały sposób na oszczędzanie, gdyż pozwala nam zmniejszyć roczne koszty ogrzewania wody użytkowej nawet o siedemdziesiąt procent.

Największym kłopotem jest niestety wysoki koszt zakupu i instalacji sprzętu. Dlatego też Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stworzył program, który pozwala uzyskać na kolektory słoneczne dofinansowanie. Jest to nie mała kwota, bo dotyczy aż 45 procent wartości całego zestawu. Dopłaty są skierowane głównie do osób fizycznych, które posiadają prawo dysponowania daną nieruchomością oraz wspólnot mieszkaniowych, które zainstalują kolektory słoneczne na własnych budynkach i nie korzystają z sieci ciepłowniczych. Szczegółowe informacje o warunkach jakie należy spełnić, by uzyskać dofinansowanie na kolektory słoneczne, znajdziemy m.in. na stronie internetowej NFOŚiGW. Ponadto większość producentów tego typu sprzętów, zachęca i udziela informacji, jak uzyskać na kolektory słoneczne dofinansowanie oraz pomocy w prawidłowym wypełnieniu wniosków i zgromadzeniu dokumentów.