Historia

Każda z gałęzi wiedzy posiada osobną naukę zajmującą się jej historią. Dzięki temu możemy dowiedzieć się jakie były jej początki i jak zmieniała się na przestrzeni wieków. Swoją historię posiada także architektura. Dostarcza nam ona cennych informacji o rozwoju aspektów technicznych, jak i estetycznych, począwszy od czasów prehistorycznych aż do współczesności. Informacje te są tak cenne również ze względu na to, że odzwierciedlają panujące dawniej stosunki kulturowe, polityczne czy ekonomiczne. Na tej podstawie możemy wyróżnić podstawowe epoki czy style architektoniczne, które posiadają określone cechy charakterystyczne. I tak architektura średniowieczna to głownie prostota i przejrzystość formy, natomiast barokowa – monumentalność oraz bogate zdobienia. Znajomość takich niuansów pozwala nie tylko na lepsze zrozumienie współczesnych trendów architektonicznych, lecz także umożliwia czerpanie ze spuścizny przodków i modyfikowanie jej w zależności od obecnych potrzeb.