kompostownia-ziemia-polska-1Przygotowując własny kompost, niezależnie czy kompostownie przeprowadzimy w pryzmie, własnoręcznie zrobionym kompostowniku, czy też zakupionym, gotowym, należy odpowiednio ułożyć kolejne warstwy. Pamiętajmy, że pierwszą warstwą zawsze musi być drenaż i najczęściej wykonujemy go z rozłożonych gałęzi i gałązek, ułożonych w taki sposób, aby te najgrubsze były jak najniżej. Warstwa drenażowa jest niezbędna do odpowiedniego odpływu nadmiaru wody. W kolejnej warstwie najlepiej ułożyć zeszłoroczny torf, a jeśli go nie mamy użyjmy ziemi. Warstwa ta zatrzyma to co najlepsze, czyli składniki mineralne wypłukane z wyższych warstw kompostownika. Na to dopiero kolejne warstwy materiału organicznego.

Jeśli nie chcemy lub nie możemy wykonać własnego kompostownika, możemy skorzystać z bogatej oferty dużych kompostowni. Kompostownia ziemia polska nie są trudno osiągalne, uwarunkowania prawne nakazują bowiem kompostowanie materiału organicznego, czego skutkiem ma być ograniczenie ilości odpadów zalegających na wysypiskach.