Przemysłowy obraz województwa śląskiego jest trwale zakorzeniony w umysłach wielu Polaków. Choć postrzeganie tego rejonu tylko w kontekście terenów kopalniach oraz wszechobecnego, unoszącego się w powietrzu smogu jest nie tyle co niedopowiedzeniem, ale przede wszystkim jest mocno krzywdzące dla samego rejonu. Ostatnia dekada w województwie śląskim to prawdziwa seria przeobrażeń i metamorfoz na tle przemysłowym i pracowniczym. Choć kopalnie są znaczącym się punktem na mapie województwa, to jednak w ostatnim czasie palmę pierwszeństwa objęły zupełnie inne inwestycje. Należy w tym miejscu wspomnieć o rozwoju firm technicznych, informatycznych, językowych czy też o wzroście znaczenia zakładów produkcyjno-magazynowych. Kontenery na gruz, kopary, dźwigi oraz cała masa innych urządzeń służących do wznoszenia nowych budynków, biurowców, czy nawet apartamentowców mieszkalnych nie powinna zatem nikogo dziwić. Bardzo dobrze, że się tak dzieje, gdyż to tylko poświadcza o rozwoju naszego państwa w dobrym kierunku.