Bez transportu nie ma handlu i to jest pewne jak dwa razy dwa. Począwszy od regularnych dostaw towarów do sklepów, poprzez realizację zamówień internetowych, poprzez usługi kurierskie. Jednym zdaniem, transport pełni w handlu olbrzymią, pierwszoplanową rolę. Okazuje się, że zgranie firmy transportowej w ten sposób, by wszystko działało, jak dobrze naoliwiona maszyna, nie jest łatwym zadaniem. Dbanie o terminowość dostaw, zadowolenie klientów i brak przestojów to zadanie dla wykwalifikowanej kadry zarządzającej. Logistyka transportu to nie lada gratka i stanowi wyzwanie. Zapewnienie regularności dostaw, zatrudnienie odpowiednich ludzi i wynajem odpowiedniej ilości magazynów wymagają ogromnego zachodu.
Firma transportowa musi zadbać o to, by wywiązać się ze złożonych zobowiązań i przy okazji nie uszkodzić przewożonych towarów. Warto pamiętać, że każde opóźnienie niesie za sobą konsekwencje finansowe i grozi nałożeniem kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy, podpisanej ze zleceniodawcą.