Własne lokum to marzenie wielu młodych ludzi. Jednak wysokie ceny nieruchomości bardzo często skutecznie pozbawiają wielu młodych możliwości samodzielnego zamieszkania na swoim. W większości przypadków, jedyną możliwością na wejście w posiadanie własnych czterech ścian, jest związanie się z kredytem, który zazwyczaj oznacza kilkudziesięcioletnie zobowiązania finansowe i konieczność spłaty długu. Z pomocą przychodzi program mieszkania dla młodych, która zakłada rządowe dofinansowanie wkładu własnego, co w praktyce oznacza, bezzwrotną pożyczkę w wysokości kwoty, jaką bank żąda jako wpłata własna podczas zaciągania kredytu. Dla wielu młodych ludzi to jedyna szansa na możliwość zaciągnięcia kredytu i jednoczesnej oszczędności. Mieszkania dla młodych to program, który przewidziany jest dla osób, które starają się o swoje pierwsze mieszkanie, co oznacza, że nie byli do tej pory właścicielami żadnej nieruchomości. Zakup mieszkania to inwestycja, która stanowi wyzwanie, jednak z pomocą programu mieszkania dla młodych.