Nieruchomości jak wiadomo kojarzą się nam z czymś nieuchronnie nieruchomym. Choć w zasadzie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i w innych państwach o wysokim zaawansowaniu cywilizacyjnym istnieją ruchome domy i budynki, które są umiejscowione na ruchomych barkach to jednak w większości przypadków za nieruchomość uznaje się coś, czego nie można ruszyć.

W polskiej terminologii za termin nieruchomość uznaje się rzeczy w rozumieniu prawa cywilnego. Prawo to definiuje pojęcie nieruchomość w dwóch ujęciach – zgodnym z kodeksem prawa cywilnego oraz wieczystoksięgowym. W polskim systemie prawnym nieruchomość może być gruntowa, budynkowa i obejmować część budynku w postaci lokalu. Jako ciekawostkę należy podać, iż istnieje coś takiego jak nieruchomość piętra w kodeksie Napoleona. Kodeks ów wychodził poza nieruchomość gruntową stanowiąc, iż każda odrębna własność piętra również ją stanowi. Nieruchomość możemy nabyć dzięki sporządzeniu umowy kupna-sprzedaży. Forma ta wymaga aktu notarialnego.