Pojęcie “nieruchomość” jest w zasadzie każdemu znane. Głównie dlatego, iż prawie wszyscy jesteśmy posiadaczami jakieś nieruchomości. Niezależnie od tego ile posiadamy dóbr i tak wszystkich obowiązują jednakowe prawa odnośnie własności.
W polskim prawie istnieje kilka rodzajów nieruchomości. Z czego podstawowymi rodzajami są nieruchomości gruntowe. Na takiej nieruchomości mogą znajdować się trwałe budynki. Gdy budynek postawiony jest na gruncie, co do którego właściciel budowy nie posiada prawa własności, wówczas należy on do właściciela gruntu, a nie do właściciela budynku. Jednak od zasady tej są wyjątki. Gdy nieruchomości zostaną wyodrębnione od gruntu, wtedy stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. A więc nieruchomość budowlana należeć będzie wtedy do inwestora budowy, a grunt do posiadacza tej ziemskiej nieruchomości. Jednak pewne połączenie nadal pozostanie, ponieważ nieruchomość budowlana na zawsze zostaje złączona z nieruchomością gruntową. W takiej sytuacji pozostaje ona, jako tak zwana przymusowa współwłasność.