Wszyscy jesteśmy posiadaczami jakiegoś majątku. Jedni posiadają niewiele dóbr, a inni są właścicielami wielu nieruchomości. Bezpowrotnie minęły czasy, gdy zwykła umowa napisana na kartce papieru wystarczała, by uznać nieruchomość za czyjąś własność. W obecnych czasach już tak się nie sprzedaje i nie kupuje. Teraz nasze własności posiadają akta notarialne. To, że jesteśmy posiadaczami nieruchomości zawarte jest w księdze wieczystej, która spoczywa w archiwum sądowym. W każdej chwili możemy zgłosić chęć pobrania odpisu z księgi wieczystej, gdy zaistnieje taka potrzeba. A taka potrzeba może być wtedy, gdy chcemy sprzedać nasze nieruchomości, lub ofiarować je komuś na zasadzie darowizny. Wystarczy wówczas złożyć podanie, z prośbą o odpis z księgi wieczystej. Taki odpis dołączony będzie do innych dokumentów, które znajdą się na biurku notariusza. W biurze notariusza dokonuje się przepisania własności na spadkobiercę, lub osobę nabywającą nieruchomość. Wszystko odbywa się na mocy prawa, w obecności notariusza i zainteresowanych stron.