Stare przysłowie głosi, że wypadki chodzą po ludziach i nie zawsze możemy się przed nimi uchronić. Komu zatem przysługują odszkodowania komunikacyjne? Otóż odszkodowanie za wypadek komunikacyjny należy się wszystkim osobom poszkodowanym w takim wypadku, którzy nie byli bezpośrednimi sprawcami owego zdarzenia. Poszkodowanym może być zarówno pieszy, rowerzysta, motocyklista, jak i pasażer lub kierowca pojazdu. Jeżeli byłeś pieszym, pasażerem samochodu lub kierowcą samochodu i to nie z twojej winy zdarzył się wypadek, możesz otrzymać rekompensatę odszkodowawczą z polisy OC.
Odszkodowania komunikacyjne należą się poszkodowanym również w przypadku, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie miał wykupionego, aktualnego OC. Można się ich domagać również w sytuacji, gdy pieszy znajdował się w stanie nietrzeźwości lub niespodziewanie wtargnął na jezdnię w miejscu niedozwolonym, przy czym nie może być to wyłączną przyczyną zdarzenia. Dlatego też warto walczyć o swoje prawa i starać się o otrzymanie należnego odszkodowania.