Każdy zawód niesie ze sobą pewien poziom stresu. Niezależnie od tego, czy wykonujemy zawód lekarza, elektryka, czy handlowca, itd. Praca pośrednika nieruchomości należy do tych zawodów, które wpisane są do bardziej stresujących. Choć taka praca może kusić nienormowanym czasem pracy, oraz wysokimi zarobkami, jednak to tylko jedna strona medalu. Druga strona medalu zawiera ryzyko związane z kryzysem gospodarczym, wysoką konkurencją, niestabilnością na rynku. To wszystko razem sprawia, iż praca doradcy i pośrednika w branży handlu nieruchomościami do najłatwiejszych i najspokojniejszych nie należy. Ponad to agent handlu nieruchomościami musi nieustannie się dokształcać, by móc się rozwijać zawodowo. Dobry pośrednik nieruchomości łączy ze sobą umiejętności handlowca i negocjatora. O wysokości wynagrodzenia agenta nieruchomości decyduje nie tylko wykształcenie,  zaangażowanie w wykonywaną pracę, lecz również stabilność rynku, oraz umiejętność nawiązywania kontaktów. Dobry agent stara się łączyć ze sobą wszystkie wymagania, by osiągnąć jak najlepszy efekt, ale konkurencja w tej branży jest ogromna.