Premetro czy szybki tramwaj?

Wydaje się, że różnica między “tramwajem dużych prędkości” a premetrem nie istnieje. Żaden zresztą znany dokument nie opisuje ścisłej “specyfikacji” premetra, dlatego na tej stronie szybki tramwaj jest tożsamy z premetrem.

Generalnie, myślac o szybkiej komunikacji tramwajowej mamy na myśli środek transportu, który:

osiąga prędkość handlową (średnią, licząc postój na przystankach) 24 km/h i większą,
jeździ po bezkolizyjnym torowisku w tunelu, po estakadzie albo naziemnym wydzielonym torowisku gdzie tunele/estakady są zbędne,
jeździ często, w takcie 3 – 6 minutowym w godzinach szczytu,
na odcinkach kolizyjnych ma bezwarunkowe pierwszeńswto przejazdu i zawsze zielone światło,
może mieć ulokowane przystanki nieco rzadziej niż tramwaj tradycyjny ale częściej niż metro.

Najpierw premetro, potem metro?

Niekoniecznie.

Doświadczenia państw zachodnich pokazują, że systemy premetra rzadko kiedy przekształcają się w metro ciężkie, stąd myślenie o tym rozwiązaniu jako “poprzedzającym” powstanie metra jako takiego jest raczej błędne. Na kilkadziesiąt istniejących systemów premetra nie więcej niż kilka “przekonwertowano” w metro, np. w Sztokholmie, Frankfurcie, Oslo. Metro może istnieć równolegle z premetrem tak jak ma to miejsce w Amsterdamie.