rp_wczasy3.jpgPolskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze specjalizuje się w turystyce kwalifikowanej. Jest ona rodzajem wędrówki, która wymaga, od turysty dużej sprawności fizycznej. Turystyka ta ma na celu wszechstronne poznanie kraju, lub najbliższej okolicy. Uprawiana jest przez, turystów którzy przeszli, pewnego rodzaju szkolenie turystyczne w kołach PTTK, często tylko dzięki zaangażowaniu i społecznej pracy przewodników, i instruktorów. Uprawianie tej formy aktywności fizycznej to połączenie sportu z turystyką.Turystyka kwalifikowana posiada swój własny, obszerny system odznak z opracowanym regulaminem. Odznaki turystyki kwalifikowanej zdobywane są chętnie zarówno przez młodzież, jak i dorosłych.
Często zamiast turystyki kwalifikowanej używa się terminu- ?turystyka aktywna?, warto, jednak wiedzieć, że pojęcia te mają różne  znaczenia  i nie należy, stosować ich zamiennie.
Otóż turystyka aktywna oferowana jest przez wyspecjalizowane, komercyjne organizacje turystyczne np. ośrodki lub biura turystyczne.