Jakie wymagania musi spełnić lokal, aby można było otworzyć w nim warsztat samochodowy?

Otworzenie warsztatu samochodowego nie jest aż takie proste. Lokal, w którym chcemy otworzyć warsztat samochodowy musi spełniać pewne wymagania szczegółowo określone w przepisach prawnych. Musi wiec zostać odpowiednio przygotowany do świadczenia usług tego typu. Takimi wymaganiami są przykładowo, konieczność posiadania wentylacji, posadzek antypoślizgowych oraz odpowiedniego oświetlenia. Oprócz tego powierzchnia takiego lokalu nie powinna być mniejsza niż sto metrów kwadratowych. W takim lokalu powinny zostać stworzone dwa stanowiska, do naprawy dwóch różnych typów napraw. Pierwszym z nich powinno być przeznaczone do wykonywania zleconych napraw a drugie na wypadek nagłego zlecenia. Warto również zwrócić uwagę na to, że aby prowadzić warsztat samochodowy nie musimy posiadać żadnych licencji ani kwalifikacji. Nie jest to określone w przepisach. Specjalne wymagania musi spełniać tylko i wyłącznie lokal, w którym będą prowadzone naprawy. Warto więc zapoznać się z przepisami prawa, przed otworzeniem warsztatu.