Aby zaspokoić wciąż rosnące potrzeby mieszkaniowe, deweloperzy stale budują nowe mieszkania. Zwłaszcza mieszkanie w budynku wielorodzinnym jest opcją zoptymalizowaną kosztowo, gdyż na niewielkiej powierzchni terenu da się zmieścić takich obiektów stosunkowo wiele.

Do podziału między mieszkańcami pozostają koszty wspólne, takie jak naprawy i konserwacja budynku oraz jego ogrzewanie. Ponadto w budynkach wielorodzinnych, na osiedlach mieszkaniowych tworzą się mikrospołeczności, co dla wielu osób może być dodatkowym atutem. W pobliżu osiedli lokują się również dostawcy towarów i usług, co sprawia, że większość potrzeb można zrealizować nie oddalając się zbytnio od domu.

Budownictwo stale się rozwija i w ostatnich latach kładziony jest szczególny nacisk na zrównoważony rozwój. Wiele nowo powstałych obiektów można zaklasyfikować jako budynki ekologiczne. Nic dziwnego, że budownictwo cieszy się wciąż niemalejącą popularnością zarówno jako gałąź gospodarki, jak i perspektywiczny kierunek studiów.