Posiadanie wiedzy na dany temat, jest podstawą do wykonywania określonego zawodu. Jednak, to często nie wystarcza i wiąże się z obowiązkiem posiadania odpowiednich uprawnień. Według naszego prawa, takie uprawnienia dają możliwość wykonywania określonych funkcji w budownictwie. Nadzór inwestorski BatiPlus Sp. z o.o. posiada takie zezwolenia, dlatego też wszystko odbywa się zgodnie z prawem. To właśnie prawo budowlane określa, na czym polegają te uprawnienia i kto może, je otrzymać.
Jeśli ktoś ubiega się o otrzymanie uprawnień budowlanych musi wiedzieć, że należy spełnić określone warunki. Ogólne wymogi, to przede wszystkim wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zdobyte podczas praktyk. Dodatkowo konieczne, jest zdanie egzaminu, którego wynik decyduje o otrzymaniu dokumentu. Nadzór inwestorski wymaga od inspektorów posiadania takiego uprawnienia nadanego przez właściwy organ. Dzięki takiej wiedzy każdy inspektor może kierować robotami budowlanymi i sprawować kontrolę nad każdym elementem bez ograniczeń.